Dekanatet

Ne dioqezen e Kosovës gjenden 24 famulli. Në 22 famulli shërbejnë meshtarët dioqezanë, ndërsa në dy famulli shërbejnë rregulltarët (në Gjakovë françeskanët dhe në Prishtinë salezianët). Në ketë dioqezë shërbejnë gjithsej 37 meshtarë. Ne mesin e tyre janë 28 meshtar dioqezan, 5 françeskanë dhe 4 salezianë.

Ndërsa sa i përket Motrave te nderit që veprojnë në territorin e Ipeshkvisë së Kosovës, numri është 79.