Në Stubëll mbahet Manifestimi tradicional, kulturor e shkencor "Takimet e Dom Mikelit"